Ponencias de Tristán Elósegui, Ramón Romero e Ícaro Moyano